Bütün makine ve teknik donanımlarımızı kendi bünyemizde gerçekleştirmiş olmak firmamıza ayrı bir güç vermektedir. Özenle seçilen ürünler imalata alınmadan önce en yüksek kaliteyi en uygun fiyatla müşterilerimize sunabilmek için uzun etütlerden geçirilmektedir.
İş Makinaları Soğutma Sistemi

İş Makinaları Soğutma Sistemi

 

İş makinalarının hemen hepsinde tahrik organı olarak içten yanmalı motorlar kullanılır. O halde tüm iş makinası kullanıcıları, içten yanmalı motorları tanımalıdır.

Soğutma sisteminin görevi sanıldığı gibi motoru soğutmak değil, motorun sıcaklığını sabit tutmaktır. Tüm içten yanmalı motorlar, yani yakıt olarak mazot, benzin veya LPG. kullanan bütün motorlar, çalışırlarken verdikleri hareket enerjisinin yanı sıra bir ısı enerjisi üretirler. Bu ısı enerjisi motordan alınmalı ve ortama atılıp motorun sıcaklığı sabit tutulmaya çalışılmalıdır.

Soğutma sistemi, makinanın çalışmasını ve hizmet süresini doğrudan etkiler. Soğutma sisteminin iyi çalışması denilince motorun, tork konverterinin ve yağların uygun çalışma sıcaklığında tutulup aşırı ısınma ve aşırı soğumanın önlenmesi anlaşılmalıdır. Soğutma sistemindeki aksaklıklar mutlaka hemen araştırılıp, sorun giderilmedir.

Soğutma sistemlerinin en önemli elemanı radyatörler ve diğer ısı değiştiricileri olup, fan, su pompası, termostatlar da sistemin tali elemanları olarak görev yapmaktadır. Makinadan makinaya farklılık göstermekle beraber genellikle, su pompası, suyu motor yağ soğutucusuna ve oradan motor bloğuna basar. Motor bloğunda yukarı ilerleyerek silindir kapaklarına ulaşır. Silindir kapağını da soğutan su, bloktan çıkıp termostat yuvasına girer.

Motor soğuk olduğu zaman termostat, motordan gelen suyu radyatöre iletmeden su pompasına geri verir. Böylece su radyatörden geçmediği için soğutulmamış olur. Motor sıcaklığı çalışma sıcaklığına yaklaşınca, termostatlar açılmaya başlar ve suyun sıcaklığına göre bir kısmı veya tamamı radyatöre yönlendirilir. Radyatöre giren su önündeki fan tarafından soğutulur ve su, radyatörden çıkıp pompaya geri döner.

Isı transferinin yüksekliği, yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Radyatörlerde su, küçük borucuklara dağıtılarak çok parçaya bölünür ve bu şekilde çok daha fazla yüzey alanı yaratılmış olur. Borucukların üzerindeki kanatçıklar (finler), ikincil yüzey alanı yaratarak ısı transferine katkıda bulunurlar. Çoğu uygulamalarda, motor yağı, transmisyon-tork konverteri yağ soğutucusu ve hava soğutucuları (after-cooler) gibi ilave üniteler de ısılarının soğutma sistemine ilave ederek soğutma sisteminden faydalanırlar.

Bir iş makinasında ısının temel kaynağı motordaki yakıtın yanmasıdır. Motorun çalıştırılış temposuna göre üreyen ısı miktarı değişir. Motorda açığa çıkan ısı harcanan yakıtın çokluğu ve motorun devri ile doğru orantılıdır. Soğutma sistemleri, motor tam yükte çalışırken bile sıcaklığın ideal sıcaklıkta sabit tutabilecek şekilde dizayn edilirler. Ancak, yükün motorun devrini düşürecek kadar fazla olması veya yüksek yüklerde motor devrinin düşürülmesi motorda hesaplanandan daha fazla ısı ortaya çıkmasına yol açar. Bu durumda mevcut sistem yeterli gelemeyip motor hararet yapabilir. İş makinalarındaki motor soğutma sisteminin tek amacı, yakıtın yanmasından dolayı ortaya çıkan ısı enerjisinin atılması değildir. Aşağıda bahsedilen diğer ısı kaynakları da aynı sistem üzerinden soğutulmaktadır.

Motor yağı, şanzıman veya tork konverter yağı, hidrolik yağı ve motorun yanma odalarına giren hava da soğutulmalıdır.

Soğutucu peteklerin kirli veya yağlı oluşu, püskürtme zamanın ayarsız oluşu, türbo veriminin düşmesi yakıt ayarlarının yanlışlığı piston sıcaklığını yükseltir. Bütün bunlar motor yağının sıcaklığını arttırır. Bu ısı genellikle bir ısı eşanjörü ile soğutma suyuna aktarılır.

Türbodan basınçla çıkan hava sıkıştırılmış olduğu için sıcaklığı yükselir. Yüksek sıcaklıkta havanın yoğunluğu azaldığı için motora girmeden önce sıcaklığı düşürülmek istenir. Burada bir hava soğutucu gereklidir. Bu hava soğutucu ısıyı yanma havasından alır ve soğutma suyuna verir.

Şanzımandaki veya tork konverterlerindeki yağın çok hızlı hareket etmesi sonucu sıcaklığı yükselir. Burada makinanın harcadığı güç önemli değil, hız önemlidir. Bu durumda buradaki yağın da soğutulması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu yağlar ısılarını bir eşanjörle suya verebilecekleri gibi ayrı bir radyatörle direkt havaya da atabilirler.

Hidrolik sistemin sürekli aşırı yük altında çalıştırılması, emniyet valfi ayarının üzerinde çalışılması veya hidrolik pistonlardan birinin yağ kaçırması, hidrolik yağını ısıtır ve bu ısı genellikle bir yağ radyatörü ile havaya atılır.

Sistemin soğutma yükü hesabı yapılırken, motorla beraber tüm bu noktalardan soğutma suyuna aktarılan ısılar toplanır ve o kapasiteye uygun bir su radyatörü seçilir. Su radyatörünün kapasitesi hesaplanandan daha az olması durumunda motor ve diğer aksamalarda sıcaklık yükselmeleri görülür ve motorun kritik parçaları hasar görebilir. Operatör, sıcaklık göstergelerini dikkatle takip edip sıcaklık değişimlerinde -özellikle artışlarda- motoru hemen durdurmalı ve arızanın sebepleri bulunup arıza giderilmelidir.<< Geri